Belang van de stichting

Mensen met de ziekte van Parkinson ervaren hun ziekte op verschillende manieren. Bewegingsstoornissen kunnen op allerlei momenten tot uiting komen. Je kunt ook last krijgen van geheugen- en concentratieproblemen. Velen hebben daarnaast depressieve klachten.  Je kunt jong zijn of oud, je kunt nog werkzaam zijn of niet, je kunt je heel vitaal voelen of juist apathisch, het komt allemaal voor. Voor vrijwel iedereen is het een opgave om de balans te blijven vinden tussen wat je nog kunt en wat niet meer gaat. Omdat er zoveel kanten aan Parkinson zitten, is samenwerking tussen de verschillende vormen van zorg heel belangrijk. Gelukkig is dat in Nederland goed geregeld.

Mondzorg

Eén van de zorgvormen die tot op heden onderbelicht is, is de mondzorg. Omdat het idee ontstond dat hier iets belangrijks werd gemist, is op initiatief van Willem van der Boon  (tandarts) en Guus Onderwaater (organisatie adviseur), beide Parkinson patiënten, deze stichting opgericht.

Een goede mondgezondheid is natuurlijk voor iedereen van belang, maar voor deze kwetsbare groep zijn het ontstaan van pijn, ontstekingen en beperkingen allemaal risico´s die zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Dat de mondgezondheid van mensen met Parkinson slechter is dan die van een vergelijkbare gezonde populatie, kan te maken hebben met Parkinson symptomen als rigiditeit en tremor. Maar of dat echt zo is, moet worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor het idee, dat mensen met Parkinson letterlijk en figuurlijk een hoge drempel ervaren om naar de tandarts te gaan, omdat het een grote fysieke belasting en spanningen met zich mee zou brengen. En tenslotte is er een belangrijk sociaal aspect: het gevoel van eigenwaarde is toch al zo kwetsbaar als het gaat om verstaanbaarheid, speekselverlies, gezichtsexpressie, etc., dat alles wat kan helpen in de vorm van mondzorg, aandacht verdient.

Doelstelling

De Stichting Mondzorg en Parkinson wil daarom verdiepen, verbreden en verbeteren. Verdiepen door onderzoek te initiëren, verbreden door verbanden te leggen naar gerelateerde partijen. En tenslotte te verbeteren door voorstellen te doen die het gevoel van eigenwaarde van mensen met Parkinson kunnen vergroten. Deze en andere vervolgactiviteiten zullen worden voorgesteld en gecoördineerd door de Stichting; zij zal daartoe in elk geval contact zoeken met ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.