ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Mondzorg en Parkinson aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Het fiscaal nummer van de Stichting Mondzorg en Parkinson is 8523.58.568

Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen, vindt u op de website van de Belastingdienst.