De Stichting

De Stichting Mondzorg en Parkinson is eind 2012 opgericht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de mondgezondheid en de mondzorg bij mensen met de ziekte van Parkinson. Het bestuur is samengesteld uit tandheelkundigen, ervaringsdeskundigen en overige leden met danwel wetenschappelijke kennis, ervaring met de mondzorg bij kwetsbare groepen en bestuurlijke, pr- en communicatie ervaring. De Stichting is in deze beginfase van haar bestaan vooral gefocust op het onderbouwen van het belang van de problematiek door middel van wetenschappelijk onderzoek. Tevens staat de stichting open voor patiëntencontacten en feedback van betrokkenen. Het vinden van financiële steun is een permanent aandachtspunt om de overige doelstellingen te kunnen blijven bewerkstelligen.