Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

  • de heer Drs. W.M. van der Boon, voorzitter
  • mevrouw Drs. M.A.E. van Stiphout, secretaris
  • de heer Drs. G. Onderwaater, penningmeester
  • de heer prof. Dr. C. De Baat, lid
  • de heer J.F.X. Smids, lid

Via deze link kunt u de statuten downloaden.