Anbi

De Belastingdienst heeft Stichting Mondzorg en Parkinson aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Het fiscaal nummer van de Stichting Mondzorg en Parkinson is 8523.58.568

Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Contactinformatie

Stichting Mondzorg en Parkinson
Adres: Postbus 1155, 2340 BD Oegstgeest
KvK 56912099; RSIN nr: 8523 58568; Rek.nr. 44 61 56 175
E-mail:   info@mondzorgparkinson.nl

U kunt via deze pagina de volgende verslagen downloaden: