Verleden

Uit eerder onderzoek door de Stichting is naar voren gekomen dat de mondgezondheid en mondhygiëne bij mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) in verhouding tot controles minder goed is. Zowel de duur als de ernst van de ziekte hangt hier mee samen (van Stiphout, et al. (2018)). Daarnaast is er door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) een voorstudie uitgevoerd met behulp van vragenlijsten naar de relatie van tandenknarsen en -klemmen (bruxisme) en aandoeningen van het kaakgewricht en kauwspieren (TMD) met de ZvP. Hieruit kwam naar voren dat mensen met de ZvP mogelijk meer bruxeren en vaker TMD rapporteren. Ook bleek dat zij, wanneer pijn aanwezig was, een hogere gemiddelde pijnscore hadden dan de controlegroep met pijn (Verhoeff, et al. (2018))