Onderzoek scoort hoog op de “participatieladder”

Steeds meer wordt een actieve opstelling gevraagd van de patiënt en van patiëntenorganisaties bij wetenschappelijk onderzoek. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de patiëntonderzoeker. Vanuit dit oogpunt scoort het onderzoek naar de relatie tussen mondzorg en de ziekte van Parkinson op het hoogst mogelijk niveau van participatie zoals weergegeven op de zogenaamde participatieladder, namelijk als opdrachtgever en onderzoekpartner. Zoals uit het onderzoeksprotocol blijkt, is er tevens sprake van een substantieel aantal patiënten als informant.

Lees hier meer over patiëntenparticipatie.