Belang van het onderzoek

Wat is het belang van het onderzoek voor patiënten en hun omgeving?

Als de resultaten van het onderzoek de veronderstelde achterstanden inderdaad aantonen, zullen specifieke maatregelen worden voorgesteld om de situatie te verbeteren. Te denken valt daarbij aan maatregelen om de kennis en het inzicht omtrent mondzorg bij patiënten te vergroten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de zorgverleners door het (doen) ontwikkelen van zorgstandaarden en –richtlijnen, het verspreiden van kennis en informatie, het met elkaar in contact brengen van belanghouders en het organiseren van samenwerkingsprojecten.

Deze en andere vervolgactiviteiten zullen worden voorgesteld en gecoördineerd door de Stichting; zij zal daartoe in elk geval contact zoeken met ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.