Doneren

De Stichting is afhankelijk van uw bijdragen voor al haar pr- en communicatieactiviteiten, bureaukosten (beperkt) en deelname aan congressen en symposia. Tevens wordt uw bijdrage gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Wanneer u financieel zou willen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting, kan dat! Wist u overigens dat er onder bepaalde voorwaarden als donateur, giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken? (zie hier)

U kunt rechtstreeks geld overmaken via de Ideal betalingsmogelijkheid op deze website. Ook kunt u uw donatie overmaken op NL57 ABNA 0446 1561 75 t.n.v. Stichting Mondzorg en Parkinson o.v.v. donatie.

Om u te kunnen informeren over de besteding van de sponsorgelden, zijn wij graag op de hoogte van uw volledige naam en (email)adres.