Welkom

Hartelijk welkom op de website van de stichting Mondzorg en Parkinson. U vindt hier informatie over alle zaken rondom de stichting. In de loop van de tijd zal er gewerkt worden aan een verdere uitbreiding van de website. De stichting richt zich op belangstellende professionals, verenigingen, fondsen en mensen met de ziekte van Parkinson, mantelzorgers en overige belangstellenden. De informatie die op de website wordt gepubliceerd heeft betrekking op de activiteiten van de stichting, wetenschappelijk onderzoek, actualiteiten en publicaties. Wij zien graag uw reacties tegemoet. Ook bij vragen of opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.  Ten slotte bestaat er de gelegenheid om ons financieel te steunen, u kunt hiervoor op het kopje doneren klikken voor meer informatie.